Покупка

Какво е лизинг на автомобил? Плюсове и минуси?

By 28.08.2018 октомври 8th, 2018 No Comments
Какво е кола на лизинг? | СЪВЕТИ | ЗАД ВОЛАНА

Все повече купувачи залагат на решението да вземат автомобил на лизинг, вместо да го закупят на място. За да се придобие автомобил на лизинг, традиционно се заплаща начална вноска и след това месечни в продължение между 3 и 5 г. В края на периода, колата се връща обратно и се сключва следваща сделка или се изплаща остатъчната стойност и колата се придобива.

Собственост

Когато се придобие кола на лизинг, собствеността не се прехвърля. Тя ще бъде собственост на лизингодателя, който предлага сделката. Лизингополучателят получава правото да я ползвате като своя, но в края на срока ще се наложи да я върне обратно, ако не заплати остатъчната сума.

Предимствата на лизинга е, че при добро финансово състояние, човек може да не слиза от нови автомобили и да ги сменя периодично, както често се случва с мобилните апарати. Трудно може да се очакват големи ремонти и дефекти на нов автомобил, тъй като е в гаранция. Съответно няма да се заплаща за тези корекции.

Гаранция

Колата на лизинг се ползва от същата заводска гаранция, както и ако колата бъде закупена веднага. Това означава, че ако някоя от частите, които не се считат за износващи се от стандартна употреба, се развали, то тя ще бъде заменена от сервиза без да трябва да се заплаща самата част или труда. Стандартните гаранции варират от 2 до 5, а дори и до 7 год., така че по всяка вероятност периодът на лизинга ще бъде покрит гаранционно.

Условия

Попълва се анкетна карта за имуществено състояние и се извършва проверка в кредитния регистър за кредитна история. Към набора от документи се изисква и удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела и удостоверение за несъстоятелност, ако се представлява търговско юридическо лице. При обратно изкупуване на колата в края на срока на лизинга, ако се стигне до такъв сценарий, има още по-голям набор от документи.

Негативи?

Лизингът няма да е удобно средство за всеки. Едно от предимствата колата да бъде закупена изцяло е, че собствеността се прехвърля веднага и може да се прави каквото се поиска с нея. Може да бъде управлявана 20 г. или да бъде продадена и да се възстановят част от парите. Ако настъпят неприятни странични обстоятелства за купувача в хода на изплащането на автомобила, лизингът може да се окаже по-отежняващ вместо директната покупка.

Съвет

Най-добрият сценарий е да се направи справка в самото представителство,  което предлага автомобила, защото по-голямата част от тях имат тази услуга или да се отправи запитване до някой от лизингодателите в страната. Винаги е резонно да се потърси най-добрият план, най-добрият лихвен процент, най-доброто съотношение между първоначална вноска, месечна вноска и остатъчна стойност. Най-добрият избор е аргументираният.

Коментари